Susunan Anggota Komisi D (Bidang Norma dan Etika)

Ketua

Prof. Dr.Ir. Lailan Syaufina, M.Sc

Perwakilan : Guru Besar Wakil IPB

CV | Google Scholar | Scopus

Sekretaris

Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Sc

Perwakilan : Non Guru Besar Wakil Fakultas Perikanan da Ilmu Kelautan

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, M.S

Perwakilan : Guru Besar Wakil IPB

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof. Dr. Ir. Abdul Munif, M.Sc.Agr

Perwakilan : Guru Besar Wakil IPB

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof. Dr. Didah Nur Faridah, S.T.P., M.Si

Perwakilan : Guru Besar Wakil IPB

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Dr. Siti Nikmatin, S.Si, M.Si. 

Perwakilan : Non Guru Besar Wakil Fakultas Matematika dan IPA

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Dr. Ir. Sulistijorini, M.Si

Perwakilan : Non Guru Besar Wakil Sekolah Vokasi

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof.Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si.

Perwakilan : Guru Besar Wakil Fakultas Ekologi Manusia

CV | Google Scholar | Scopus

 

Anggota

Prof. Dr. drh. Mohamad Agus Setiadi

Perwakilan : Guru Besar Wakil IPB

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

Perwakilan : Unsur Jabatan Dekan Fakultas Ekologi Manusia

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Dr. Ir. Nizar Nasrullah, M.Agr

Perwakilan : Guru Besar Wakil Fakultas Pertanian

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S

Perwakilan : Unsur Jabatan Ketua Senat Fakultas Ekologi dan Manusia

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Prof. Dr. Drh. Agik Suprayogi, M.Sc. Agr. AIFH

Perwakilan : Guru Besar Wakil Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

 

Dr. Epi Taufik, SPt., MVPH., M.Si

Perwakilan : Non Guru Besar Wakil Fakultas Peternakan.

CV | Google Scholar | Scopus

Anggota

Dr. Ir. Rr. Heny Kuswanti Suwarsinah MEc 

Perwakilan : Non Guru Besar Wakil Sekolah Bisnis

CV | Google Scholar | Scopus