Ketua dan Sekretaris

KETUA SENAT AKADEMIK

                                                                                               

Prof. Dr. Ujang Sumarwan, M.Sc.

Pendidikan :

  • S1 , 
  • S2 
  • S3, 

Perwakilan : 

CV | Google Scholar | Scopus 

SEKRETARIS SENAT AKADEMIK

 

 Prof. Dr. drh. Agustin Indrawati, M.Biomed

Pendidikan :

  • S1 , 
  • S2 
  • S3, 

Perwakilan : 

CV | Google Scholar | Scopus